Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011


Cách uốn những cây trực quá thẳng
Đối với những cây trực qúa thẳng có thể uốn cành rơi để tạo nét ấn tượng và phá nét thẵng đi:Cây ỗi lá trung này cao 1m2 thân chỉ bẳng bắp tay, làm kiểu gì cũng xấu, chì còn làm chi rơi nét cực khó mới ấn tượng được:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét