Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Việt Nam là một đất nước nhỏ.

Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to.


Trong cái thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ.


Trên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to.


Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ.


Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to.


Các ông quan to xách những cái cặp rất nhỏ,


Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to.


Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ.


Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to.


Thất thoát thì rất to nhưng trách nhiệm thì rất nhỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét