Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Sớm tối chăm chăm tưới đất nhàTưới

Sớm tối chăm chăm tưới đất nhà
Tưới thành vườn thúy nở muôn hoa
Ngày xem hoa nở chừng chưa đủ
Đêm lại miên man dưới nguyệt tà


==============


Chỉ vì tham chút nhị vangCho nên cúc mới muộn màng về thu=========


đường đi khó không khóvì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e song

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét