Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Đặc biệt là 6 thứ "không thể được":

Bất luận trong mỗi người chúng ta có bao nhiêu ưu điểm hoặc bao nhiêu nhược điểm, nhất thiết phải duy trì 1 "trung tâm":Tất thảy hãy lấy "sức khoẻ" làm trung tâm Và hãy "quên đi" 3 thứ: quên đi tuổi tác, quá khứ, ân oán. Đặc biệt là 6 thứ "không thể được": - Không để đói rồi mới ăn- Không để khát rồi mới uống- Không để nhíp mắt lại rồi mới đi ngủ- Không để mệt rồi mới chịu nghỉ ngơi- Không để phát bệnh rồi mới đi khám- Không chờ đến khi già (hoặc...) để rồi mà ân hận.Tuy đơn giản nhưng rất khó phải không các bạn. Bởi vì bản thân tôi cũng đã để đói rồi mới ăn, khát rồi mới uống,... và tôi cũng đang tự mình cố rằng khắc phục 6 thứ "không thể được" như trên. Tôi mong rằng tất cả chúng ta đều khắc phục được và mong rằng đất nước Việt Nam sẽ có nhiều người Thầy của tri thức có sức khoẻ tốt để cống hiến vì Tổ quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét